Cách đánh số thứ tự trong bảng trong Word

Thông thường khi tạo lập bảng biểu chúng ta hay nghĩ tới Excel nhưng vì một số lý do nào đó phải tạo bảng dữ liệu trên Word. Và khi nhập dữ liệu cho các ô trong bảng sẽ mất thời gian hơn nhiều so với khi thực hiện trên Excel đặc biệt thao tác đánh số thứ tự trong bảng. Bài viết dưới đây hướng dẫn tới các bạn cách đánh số thứ tự trong bảng trên Word nhanh như khi bạn thực hiện trên Excel.

Cách đánh số thứ tự trong bảng

Để đánh số thứ tự trong bảng nhanh như trên Excel bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bôi đen vùng dữ liệu cần đánh số thứ tự.

Bôi đen dữ liệu

Bước 2: Vào thẻ Home -> kích chọn biểu tượng Numbering -> Define New Number Format.

Define New Number Format

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện thực hiện định dạng theo các thông số sau.

- Number Style: Định dạng kiểu hiển thị.

Number Style

- Number format: Định dạng hiển thị.

- Alignment: Căn lề số thứ tự.

Cuối cùng kích chọn OK để đánh số thứ tự cho cột STT trong bảng dữ liệu.

Chọn OK

Bước 4: Thay đổi vị trí lề đánh số thứ tự.

Trường hợp bạn cần căn chỉnh lại khoảng cách số thứ tự so với các lề thực hiện vào thẻ Home -> kich chọn mũi tên trong mục Paragrap.

Paragrap

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện trong mục Indentation tùy chỉnh khoảng cách căn lề. Ví dụ ở đây cần căn chỉnh số thứ tự sát lề trái hơn -> giảm giá trị trong mục left -> cuối cùng kích chọn OK bạn đã hoàn thành việc đánh số thứ tự nhanh như Excel trong bảng dữ liệu trên Word.

Indentation

Sau khi tùy chỉnh xong nhấn OK là bạn đã có thể đánh số thứ tự trong bảng nhanh như trên Excel.

Kết quả

Trên đây là hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong bảng trong Word. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận