Cách chia cột trong Word

Có nhiều bạn đang băn khoăn cách chia cột trong Word như thế nào, hãy đọc bài viết bên dưới để hiểu các thao tác và bước làm nhé.

Cách chia cột trong Word

1. Thực hiện chia cột trong Word 2019, 2016, 2013

Bước 1: Bôi đen toàn bộ đoạn văn cần chia.

Bôi đen toàn bộ văn bản cần chia

Bước 2: Vào menu Layout => Columns => Lựa chọn nhanh các tính năng.

Two: Chia đoạn văn làm 2 cột.

Three: Chia đoạn văn làm 3 cột.

Left: Chia đoạn văn thành 2 cột nhưng lệch về phía bên trái.

Right: Chia đoạn văn thành 2 cột nhưng lệch về phía bên phải.

Columns

Ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn vào More Columns để lựa chọn nhiều tính năng hơn.

 • Number of columns: Số cột cần chia.

 • Line between: Khi đánh dấu tích vào Line between thì đoạn văn của chúng ta sẽ xuất hiện dòng kẻ giữa các đoạn văn cần chia.

 • Width and spacing: Độ rộng của cột và khoảng cách giữa các cột, ở đây các bạn có thể tùy chỉnh độ rộng của cột và khoảng cách giữa các cột nhưng cần phải uncheck vào phần Equa column width.

 • Equal column width: Set cho độ rộng của các cột bằng nhau.

 • Apply to:

  • - Seclect text: Chia cột với đoạn văn bản được chọn (bôi đen)

   - Whole document: Chia cột cả văn bản

 • Line between: tạo dòng kẻ ở giữa cho văn bản.

More Columns

Kết quả sau khi chia cột trong Word:

Kết quả sau khi chia cột trong Word

Giả sử muốn cho cột bên trái nhỏ lại, tăng kích thước của cột bên phải ta làm như sau:

- Bôi đen đoạn văn cần chia => Layout => Columns => More Columns => Sau khi hộp thoại Columns hiện ra => Bỏ chọn Equal column width và điều chỉnh thông số như hình.

Điều chỉnh thông số

- Kết quả sau khi chia cột:

Kết quả sau khi chia cột

Trong trường hợp bạn muốn chuyển 3 dòng đầu của cột 2 sang bên cột 1 thì ta làm như sau:

- Đặt con trỏ chuột tại vị trí cuối của dòng thứ 3 của cột 2 muốn chuyển sang cột 1.

Đặt con trỏ chuột tại vị trí cuối

- Vào menu Layout => Breaks => Column.

Chọn Column

- Kết quả là 3 cột đầu của đoạn 1 đã được chuyển sang đoạn 2.

Kết quả là 3 cột đầu

2. Thực hiện chia cột trong Word 2010, 2007

Bước 1: Bôi đen toàn bộ đoạn văn bản cần chia => Vào menu Layout => Columns => Lựa chọn nhanh các tính năng.

Two: Chia đoạn văn làm 2 cột.

Three: Chia đoạn văn làm 3 cột.

Left: Chia đoạn văn thành 2 cột nhưng lệch về phía bên trái.

Right: Chia đoạn văn thành 2 cột nhưng lệch về phía bên phải.

Columns 2

Ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn vào More Columns để lựa chọn nhiều tính năng hơn:

 • Number of columns: Số cột cần chia

 • Line between: Khi đánh dấu tích vào Line between thì đoạn văn của chúng ta sẽ xuất hiện dòng kẻ giữa các đoạn văn cần chia.

 • Width and spacing: Độ rộng của cột và khoảng cách giữa các cột, ở đây các bạn có thể tùy chỉnh độ rộng của cột và khoảng cách giữa các cột nhưng cần phải uncheck vào phần Equa column width.

 • Equal column width: Set cho độ rộng của các cột bằng nhau.

 • Apply to:

  • - Seclect text: Chia cột với đoạn văn bản được chọn (bôi đen).

   - Whole document: Chia cột cả văn bản.

 • Line between: tạo dòng kẻ ở giữa cho văn bản.

More Columns 2

Kết quả sau khi chia cột trong Word:

Kết quả sau khi chia cột trong Word 2

Giả sử muốn cho cột bên trái nhỏ lại, tăng kích thước của cột bên phải ta làm như sau:

- Bôi đen đoạn văn cần chia => Vào menu Page Layout => Columns => More Columns => Sau khi hộp thoại Columns hiện ra => Bỏ chọn Equal column width và điều chỉnh thông số như hình:

Điều chỉnh thông số 2

- Kết quả sau khi chia cột:

Kết quả sau khi chia cột 2

Trong trường hợp bạn muốn chuyển 3 dòng đầu của cột 2 sang bên cột 1 thì ta làm như sau:

- Đặt con trỏ chuột tại vị trí cuối của dòng thứ 3 của cột 2 muốn chuyển sang cột 3.

Đặt con trỏ chuột tại vị trí cuối 2

- Vào menu Page Layout => Breaks => Column.

Chọn Column 2

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết Cách chia cột trong Word và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận