Cách tạo Footnote trong Word

Cách tạo Footnote trong Word

Microsoft Word được biết đến là một ứng dụng văn phòng giúp soạn thảo văn bản đơn giản, chia sẻ dễ dàng.

Cách chèn chữ ký vào Word

Cách chèn chữ ký vào Word

Thêm chữ ký vào Word để cho văn bản của bạn trở nên chuyên nghiệp và có giá trị hơn, đặc biệt là đối với thư từ

Cách xoay ảnh trong Word

Cách xoay ảnh trong Word

Xoay hình ảnh trong Word là thao tác cơ bản khi soạn thảo văn bản Word.