Word Cơ Bản

Cách tạo Footnote trong Word

Cách tạo Footnote trong Word

Microsoft Word được biết đến là một ứng dụng văn phòng giúp soạn thảo văn bản đơn giản, chia sẻ dễ dàng.

Cách xoay ảnh trong Word

Cách xoay ảnh trong Word

Xoay hình ảnh trong Word là thao tác cơ bản khi soạn thảo văn bản Word.

Cách viết độ C trong Word

Cách viết độ C trong Word

Độ C hay ℃ trong Word hay được dùng khi soạn những tài liệu liên quan đến hóa học, vật lý, địa lý,…