Word Cơ Bản

Cách xoay ảnh trong Word

Cách xoay ảnh trong Word

Xoay hình ảnh trong Word là thao tác cơ bản khi soạn thảo văn bản Word.

Cách viết độ C trong Word

Cách viết độ C trong Word

Độ C hay ℃ trong Word hay được dùng khi soạn những tài liệu liên quan đến hóa học, vật lý, địa lý,…

Cách tách bảng trong Word

Cách tách bảng trong Word

Để phục vụ việc soạn thảo với nhiều mục đích khác nhau, đôi khi bạn cần phải tạo ra những bảng biểu không được "đều" giống bình thường cho lắm