Cách tạo bảng, kẻ bảng Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007

Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Word khá dễ dàng nếu các bạn hiểu và thực hiện chúng thường xuyên, cũng không khó khăn gì cả, các bạn hãy tham khảo Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Word 2019, 2016, 2010, 2007 trong bài viết này nhé.

Cách tạo bảng kẻ bảng trong Word

I. Tạo bảng trong Word 2019, 2016, 2013

1. Cách tạo bảng trong Word 2019, 2016, 2013

1.1. Tạo bảng tự động, nhanh trong Word

Bước 1: Vào menu Insert => Table => chọn số dòng, số cột muốn tạo.

Chọn số dòng số cột muốn tạo

Bước 2: Kết quả sau khi tạo bảng.

Kết quả sau khi tạo bảng

1.2. Cách tạo bảng tùy chọn trong Word

Bước 1: Vào Insert => Table => Insert Table.

Insert Table

Bước 2: Thiết lập thông số trong cửa sổ Insert Table.

Number of columns: số cột cần chèn.

Number of rows: số dòng cần chèn.

Thiết lập thông số trong Insert Table

Bước 3: Kết quả sau khi tạo bảng tùy chọn.

Kết quả sau khi tạo bảng tùy chọn

2. Cách kẻ bảng trong Word 2019, 2016, 2013

Bước 1: Vào Insert => Table => Draw Table.

Draw Table

Bước 2:

- Khi nhấn chọn Draw Table thì trên file word sẽ có một icon bút xuất hiện, bạn kẻ bảng theo mục đích với các hàng và cột tùy ý.

Kẻ bảng theo mục đích với các hàng và cột tùy ý

- Muốn tạo đường chéo cho ô, rất đơn giản chỉ cần bạn dùng chuột vẽ 1 đường chéo như hình dưới.

Tạo đường chéo cho ô

3. Cách thay đổi kích thước Table trong Word 2019, 2016, 2013

3.1. Thay đổi kích thước bảng bằng Table Properties

Bước 1: Bôi đen cả Table => vào Table Properties.

Table Properties

Bước 2: Tại hộp thoại Table Properties xuất hiện tùy chỉnh và chọn tỉ lệ cho phù hợp.

Tùy chỉnh trong Table Properties

Bước 3: Kết quả bảng sau khi thay đổi kích thước bảng.

Kết quả bảng sau khi thay đổi kích thước bảng

3.2. Thay đổi kích thước bảng nhanh chóng

- Đặt con trỏ chuột vào bất kì góc nào của bảng, khi con trỏ chuột xuất hiện biểu tượng mũi tên hai chiều thì nhấn và giữ kéo rộng ra hoặc thu hẹp vào phù hợp với kích thước của bảng muốn tạo.

Thay đổi kích thước bảng nhanh chóng

4. Thay đổi cách hiển thị của bảng trong Word 2019, 2016, 2013

Bước 1: Vào menu Design => Table Styles => nhấn mũi tên quay xuống để lựa chọn nhiều bảng hơn.

Chọn mũi tên quay xuống để lựa chọn nhiều bảng hơn

Bước 2: Sau khi nhấn mũi tên quay xuống trong mục Table Styles, lúc này có rất nhiều kiểu bảng để lựa chọn tùy mục đích.

Nhiều kiểu bảng để lựa chọn

- Giả sử áp dụng một style của bảng như hình, kết quả sẽ như hình dưới:

Áp dụng một style của bảng

5. Cách gộp ô, tách ô trong Word 2019, 2016, 2013

5.1. Cách gộp ô trong Word

Bước 1: Bôi đen các ô cần gộp trong bảng, sau đó nhấn chuột phải chọn Merge Cells.

Merge Cells

Bước 2: Kết quả sau khi gộp ô của bảng.

Kết quả sau khi gộp ô của bảng

5.2. Cách tách ô trong Word 2019, 2016, 2013

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí ô cần tách.

Đặt con trỏ chuột tại vị trí ô cần tách

Bước 2: Nhấn chuột phải chọn Split Cells.

Split Cells

Bước 3: Sau khi hộp thoại Split Cells xuất hiện điền các thông số sau trong bảng.

Number of rows: Nhập số hàng cần tách.

Number of columns: Nhập số cột cần tách.

Tùy chọn trong Split Cells

Sau đó nhấn OK để hoàn thành thao tác.

Kết quả sau khi thực hiện thao tác tách ô trong bảng:

Kết quả sau khi thực hiện thao tác tách ô trong bảng

II. Tạo bảng trong Word 2010, 2007

1. Cách tạo bảng trong Word 2010, 2007

1.1. Tạo bảng tự động, nhanh trong Word

Bước 1: Vào Insert => Table => chọn số dòng, số cột muốn tạo.

Chọn số dòng số cột muốn tạo 2

Bước 2: Kết quả sau khi tạo bảng.

Kết quả sau khi tạo bảng 2

1.2. Cách tạo bảng tùy chọn trong Word

Bước 1: Vào Insert => Table => Insert Table.

Insert Table 2

Bước 2: Thiết lập thông số trong cửa sổ Insert Table.

Number of columns: số cột cần chèn.

Number of rows: số dòng cần chèn.

Thiết lập thông số trong Insert Table 2

2. Cách kẻ bảng trong Word 2010 2007

Bước 1: Vào Insert => Table => Draw Table.

Draw Table 2

Bước 2: Khi nhấn chọn Draw Table thì trên file word xuất hiện một icon bút, bạn kẻ bảng theo các hàng và các cột tùy ý theo mục đích của bạn.

Kẻ bảng theo các hàng và các cột tùy ý

- Muốn tạo đường chéo cho ô, rất đơn giản chỉ cần bạn dùng chuột vẽ 1 đường chéo như hình dưới:

Tạo đường chéo cho ô 2

3. Cách thay đổi kích thước Table trong Word 2010, 2007

3.1. Thay đổi kích thước bảng bằng Table Properties

Bước 1: Bôi đen cả Table => vào Table Properties.

Table Properties 2

Bước 2: Tại hộp thoại Table Properties xuất hiện tùy chỉnh và chọn tỉ lệ cho phù hợp.

Tùy chỉnh Table Properties

Bước 3: Kết quả bảng sau khi thay đổi kích thước bảng.

Kết quả bảng sau khi thay đổi kích thước bảng 2

3.2. Thay đổi kích thước bảng nhanh chóng

- Đặt con trỏ chuột vào bất kì góc nào của bảng, khi con trỏ chuột xuất hiện biểu tượng mũi tên hai chiều thì nhấn và giữ kéo rộng ra hoặc thu hẹp vào phù hợp với kích thước của bảng muốn tạo.

Thay đổi kích thước bảng nhanh chóng 2

4. Thay đổi cách hiển thị của bảng

Bước 1: Vào menu Design => Table Styles => nhấn mũi tên quay xuống để lựa nhiều bảng hơn.

Chọn mũi tên quay xuống để lựa chọn nhiều bảng hơn 2

- Sau khi nhấn mũi tên quay xuống trong mục Table Styles, lúc này có rất nhiều kiểu bảng để lựa chọn tùy mục đích.

Nhiều kiểu bảng để lựa chọn

5. Cách gộp ô, tách ô trong Word 2010, 2007

5.1. Cách gộp ô trong Word 2010, 2007

Bước 1: Bôi đen các ô cần gộp trong bảng, sau đó nhấn chuột phải chọn Merge Cells.

Merge Cells 2

Bước 2: Kết quả sau khi gộp ô của bảng.

Kết quả sau khi gộp ô của bảng 2

5.2. Cách tách ô trong Word 2010, 2007

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí ô cần tách.

Đặt con trỏ chuột tại vị trí ô cần tách 2

Bước 2: Nhấn chuột phải chọn Split Cells.

Split Cells 2

Bước 3: Sau khi hộp thoại Split Cells xuất hiện điền các thông số sau trong bảng.

Number of rows: Nhập số hàng cần tách.

Number of columns: Nhập số cột cần tách.

Sau đó nhấn OK để hoàn thành thao tác.

Tùy chọn Split Cells

Kết quả sau khi thực hiện thao tác tách ô trong bảng.

Kết quả sau khi thực hiện thao tác tách ô trong bảng 2

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận