Cách ngắt trang trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007

Có thể bạn đang bối rối trong việc ngắt trang trong một văn bản Word, hãy đọc bài viết dưới đây để nắm rõ các bước thực hiện ngắt trang nhé!

Cách ngắt trang trong Word

I. Thực hiện ngắt trang trong Word 2019, 2016, 2013

1. Ngắt trang thủ công trong Word 2019, 2016, 2013

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí đoạn văn bản muốn ngắt trang.

Đặt con trỏ chuột tại vị trí đoạn văn bản muốn ngắt trang

Bước 2: Nhấn Enter trên bàn phím cho đến khi nào đoạn văn bản muốn ngắt sang trang tiếp theo.

Nhấn Enter

Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện việc ngắt trang thủ công.

Kết quả

2. Ngắt trang dựa vào Page Break trong Word 2019, 2016, 2013

Bước 1: Đặt con trỏ chuột ngay đầu hàng mà bạn muốn cho đoạn văn bản đó xuống dưới.

Đặt con trỏ chuột ngay đầu

Bước 2: Vào Insert => Pages => Page Break => Tự động đoạn văn bản phía sau con trỏ chuột sẽ nhảy sang một trang mới.

Page Break

II. Thực hiện ngắt trang trong Word 2010, 2007

1. Ngắt trang thủ công trong Word 2010, 2007

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí đoạn văn bản muốn ngắt trang.

Đặt con trỏ chuột tại vị trí đoạn văn bản muốn ngắt trang 2

Bước 2: Nhấn Enter trên bàn phím cho đến khi nào đoạn văn bản muốn ngắt sang trang tiếp theo.

Nhấn Enter 2

Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện việc ngắt trang thủ công.

Kết quả 2

2. Ngắt trang dựa vào Page Break trong Word 2010, 2007

Bước 1: Đặt con trỏ chuột ngay đầu hàng mà bạn muốn cho đoạn văn bản đó xuống dưới.

Đặt con trỏ chuột ngay đầu 2

Bước 2: Vào Insert => Page Break => Tự động đoạn văn bản phía sau con trỏ chuột sẽ nhảy sang một trang mới.

Page Break 2

Bước 3: Kết quả sau khi ngắt trang được hoàn thành.

Kết quả sau khi ngắt trang được hoàn thành

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé!

Viết bình luận